Tin nóng
12.02.2014
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang – bà Đặng Tuyết Em vừa ký ban hành quyết định phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định nêu trên được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 94/QĐ-BTC ngày 10/01/2014 của Bộ Tài chính và Quyết định số 86/QĐ-TCDT ngày 13/01/2014 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Tổng số gạo được phân bổ, hỗ trợ cho học sinh trong đợt một này là 145.200 kg. Trong đó, 11 trường thuộc huyện Giang Thành nhận 49.500 kg, 05 trường thuộc huyện Vĩnh Thuận được 64.575 kg, huyện U Minh Thượng có 03 trường được nhận 31.125 kg. Theo quy định học sinh được hưởng hỗ trợ 15 kg gạo/tháng/học sinh và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Nguồn gạo hỗ trợ từ nguồn gạo dự trữ quốc gia.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang làm đầu mối của tỉnh để liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ và hướng dẫn giao gạo đến các trường của từng huyện./.

Minh Châu

Số lần đọc: 2021
Theo Kiengiang.gov.vn
Tin liên quan