Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
12.02.2014
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang – bà Đặng Tuyết Em vừa ký ban hành quyết định phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định nêu trên được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 94/QĐ-BTC ngày 10/01/2014 của Bộ Tài chính và Quyết định số 86/QĐ-TCDT ngày 13/01/2014 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Tổng số gạo được phân bổ, hỗ trợ cho học sinh trong đợt một này là 145.200 kg. Trong đó, 11 trường thuộc huyện Giang Thành nhận 49.500 kg, 05 trường thuộc huyện Vĩnh Thuận được 64.575 kg, huyện U Minh Thượng có 03 trường được nhận 31.125 kg. Theo quy định học sinh được hưởng hỗ trợ 15 kg gạo/tháng/học sinh và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Nguồn gạo hỗ trợ từ nguồn gạo dự trữ quốc gia.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang làm đầu mối của tỉnh để liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ và hướng dẫn giao gạo đến các trường của từng huyện./.

Minh Châu

Số lần đọc: 849
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan