Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
31.03.2014
Chiều 28-3, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khoá VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) đã tổ chức kỳ họp bất thường thứ 11 bầu ông Nguyễn Thanh Nghị (ảnh) giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nghị - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng – đã nhận quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư luân chuyển từ cương vị Thứ trưởng Bộ Xây dựng về giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang.

 

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, là Tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 822
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan