Tin nóng
13.03.2015
Chiều ngày 11/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã chủ trì Hội nghị sơ kết chuyên đề thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Bí thư Tỉnh ủy Trần Minh Thống đã tham dự và chỉ đạo hội nghị (ảnh).

Đến tháng 12/2014, toàn tỉnh bình quân đạt 11,14 tiêu chí/xã nông thôn mới, tăng 5,64 tiêu chí, riêng 35 xã giai đoạn 2011-2015 bình quân đạt 13,8 tiêu chí/xã, tăng 8,3 tiêu chí so với trước khi triển khai chương trình. Hiện có 07 xã đạt 19 tiêu chí; 16 xã đạt 16-18 tiêu chí; 21 xã đạt đạt 13-15 tiêu chí; 29 xã đạt 10-12 tiêu chí và 45 xã đạt 6-9 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2015 có 18/18 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 15,3% (Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra 25 xã, tương đương 29,6%).

Đối với 35 xã điểm xây dựng nông thôn mới có 07 xã đạt 19 tiêu chí; 16 xã đạt 15-18 tiêu chí và 12 xã đạt 10-14 tiêu chí.

Giai đoạn 2011-2014, toàn tỉnh huy động được 5.925,3 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 79,15%, vố huy động doanh nghiệp chiếm 12,7% và vốn nhân dân đóng góp chiếm 8,1%. Ngoài ra, vốn tín dụng cho vay là 8.196,7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn yêu cầu các địa phương tiếp tục đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào Nghị quyết Đại hội Đảng thực hiện trong nhiệm kỳ tới; trong quá trình thực hiện cần phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng ngành, từng cá nhân. Cần quan tâm đến chất lượng giáo dục trong tiêu chí giáo dục và đào tạo; tiếp tục tận dụng nhà văn hóa ấp để tổ chức các hoạt động văn hóa ở ấp; hướng dẫn người dân cách phân loại rác và xử lý rác đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời giao cho Văn phòng điều phối tham mưu văn bản phân công từng sở, ngành phụ trách từng tiêu chí cụ thể để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 1784
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan