Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
23.04.2014
Chiều 21-4, UBND tỉnh Kiên Giang cùng Tập đoàn FPT (Việt Nam), Tập đoàn Hitachi và Tập đoàn Zenrin của Nhật Bản tổ chức lễ ký kết ghi nhớ hợp tác về xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý đô thị và bản đồ. Đây là nội dung trong dự án ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai trong 2 năm, từ năm 2014 đến 2015.

Theo đó, ba tập đoàn sẽ phối hợp với tỉnh nghiên cứu khả thi trong triển khai ứng dụng quản lý đô thị và bản đồ chi tiết trên địa bàn tỉnh để có thể cung cấp các dịch vụ ứng dụng trong quản lý một cách hiệu quả nhất, sâu rộng nhất từ chính quyền, doanh nghiệp đến người dân.

Trong đó, Tập đoàn Hitachi và Zenrin sẽ chuyển giao toàn bộ phần mềm cho tỉnh Kiên Giang, tư vấn và hỗ trợ việc triển khai các dự án công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (gọi tắt là GIS) để giúp tỉnh đạt được chiến lược đã đề ra trong 5 năm tới. Hệ thống thông tin địa lý là một kỹ thuật ứng dụng hệ thống vi tính số hoá, đến nay công nghệ này được biết đến như là một kỹ thuật toàn cầu. Việc tổ chức quản lý thông tin địa lý một cách tổng thể có thể đóng góp không nhỏ vào việc sử dụng có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên của đất nước.

Với dự án này, Kiên Giang đặt mục tiêu trở thành một trong những tỉnh đi đầu ứng dụng thành công mô hình quản lý đô thị ở Việt Nam. Trước mắt, giai đoạn một dự án sẽ áp dụng triển khai ở Tp. Rạch Giá và huyện đảo Phú Quốc, hướng tới xây dựng hai địa phương này trở thành đô thị hiện đại và thông minh./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 745
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan