Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
12.10.2017
Ngày mai, 12/10/2017, sau thời gian triển khai việc lấy ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức đối thoại doanh nghiệp tỉnh tháng 10 năm 2017, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng. Đây là Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 2 trong năm 2017 (lần 1 vào tháng 6/2017).
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 6 năm 2017 - Ảnh: Thiên Đăng

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở ngành, địa phương, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong tỉnh.
Thời gian qua, kể từ sau Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 1 năm 2017, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã gửi 600 thư đến từng nhóm doanh nghiệp ngành nghề và tổ chức 2 đoàn đi đến khảo sát lấy ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp.
Theo kết quả báo cáo, đã thu được 19 ý kiến kiến nghị của 13 doanh nghiệp, tập trung ở các lĩnh vực: thuế tài nguyên, vay vốn tín dụng, cơ sở hạ tầng, đất đai, xây dựng, du lịch, thủ tục thông quan hàng hóa…
Tại hội nghị lần này, ngoài việc trả lời các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp như đã nêu, UBND tỉnh sẽ trực tiếp giải đáp các thắc mắc nêu ra tại hội nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào mục tiêu trăng trưởng của tỉnh trong năm 2017 và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai./.

 

 Trung Nghĩa

Số lần đọc: 796
Theo Website Kien Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan