Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
27.04.2015
Sáng ngày 25/4/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đã tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), do ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe ông Huỳnh Vĩnh Lạc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thay mặt Đoàn giám sát của UBTVQH, ông Nguyễn Kim Khoa đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong những năm qua của tỉnh, kinh tế - xã hội có những bước phát triển và tiến bộ; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh; thực hiện kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; quan tâm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng xã, phường vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Hoạt động đối ngoại được quan tâm và mở rộng, duy trì phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh với các tỉnh giáp biên, Vương quốc Campuchia; kịp thời phát hiện và phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, ông Nguyễn Kim Khoa ghi nhận sẽ trình đến UBTVQH và các bộ, ngành Trung ương để xem xét./.

Huỳnh Bích

Số lần đọc: 969
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan