Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
17.07.2015
Ngày 15 tháng 7 năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Khắc Ghi dẫn đầu đoàn cán bộ và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia tổ chức tại Văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi (thứ tư từ trái sang) tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia.

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, ông Thạch Dự, Đại sứ toàn quyền Việt Nam tại Campuchia khẳng định: Thị trường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia hiện nay còn rất nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại; cụ thể,qua các năm đến nay, Việt Nam là nước đứng hàng thứ 5 đầu tư vào thị trường Campuchia với các lĩnh vực chủ yếu nông - lâm nghiệp, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, với 171 dự án và tổng vốn đăng ký trên 3,2 tỷ USD. Khu vực đầu tư chủ yếu là Phnôm Pênh và các tỉnh giáp biên giới đất liền Việt Nam. Các dự án Việt Nam đăng ký và thực hiện cơ bản đúng tiến độ và chấp hành đúng quy định pháp luật của Campuchia. Thương mại tính đến hết năm 2014 kim ngạch song phương đạt 3,3 tỷ USD và hướng đến 5 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có cơ hội tìm hiểu về chính sách thuế, đầu tư… tại Campuchia và đã tổ chức trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại diễn đàn; đồng thời có cuộc gặp gỡ trao đổi thông tin để các doanh nghiệp tiếp cận thị trường tại Campuchia thông qua Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia.

Qua đây các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có được cơ hội tốt nhất để hướng đến đầu tư, xúc tiến thương mại tại thị trường Campuchia./.

Ng.Lê Hồng

Số lần đọc: 683
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan