Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
30.10.2017
Ngày 27/10, tại huyện Phú Quốc, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị công bố giai đoạn 1 (2016 - 2020) Đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chính thức đi vào hoạt động.
Trung tâm giám sát vận hành Đề án thành phố thông minh Phú Quốc.

Giai đoạn 1 của Đề án xây dựng nhiều hạng mục như: Xây dựng hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị phát sóng wifi tại 8 điểm du lịch thuộc thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới của huyện; tổng số 49 thiết bị phát sóng wifi đã đưa vào vận hành thử nghiệm từ ngày 01/9/2017; thiết lập trang chào mừng du khách khi đăng nhập vào hệ thống wifi; hoàn thành việc lắp đặt mới 19 camera, tích hợp 31 camera hiện hữu về Trung tâm giám sát của Công an huyện Phú Quốc và sẵn sàng kết nối về Trung tâm chỉ huy tại Công an tỉnh.
VNPT phối hợp các đơn vị liên quan triển khai và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến từ ngày 10/4/2017. Tính đến ngày 23/10/2017, đã có gần 460.000 lượt khách khai báo qua hệ thống; tiến hành khảo sát thực địa 4 trạm kiểm soát nước sinh hoạt, 4 trạm kiểm soát nước thải, 16 trạm kiểm soát không khí, 2 trạm kiểm soát nước biển; hoàn thành việc xây dựng Trung tâm vận hành tập trung để kết nối các ứng dụng hiện hữu nhằm mục tiêu giám sát và quản lý dịch vụ thành phố thông minh; xây dựng Cổng thông tin du lịch Phú Quốc để giới thiệu, quảng bá tài nguyên du lịch, sự kiện văn hóa - lễ hội, di sản, đặc sản…
Để công tác triển khai, vận hành Đề án thành phố thông minh Phú Quốc đạt mục tiêu và phát huy hiệu quả trong thời gian tới, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Ban Chỉ đạo Đề án cần tăng cường công tác truyền thông về ý nghĩa việc xây dựng Đề án thành phố thông minh Phú Quốc tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là huyện Phú Quốc.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp VNPT, UBND huyện Phú Quốc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin; tiếp tục nghiên cứu, triển khai các nội dung của Đề án trong giai đoạn 2. UBND huyện Phú Quốc có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện tích cực vận hành, sử dụng các hệ thống thông tin đã được đầu tư nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra. Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án, các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành thành phố thông minh giai đoạn 1 và triển khai các nội dung của giai đoạn 2./.

Hoàng Thơ

Số lần đọc: 776
Theo Website Kien Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan