Tin nóng
09.02.2017
Chiều ngày 07/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp (trực tuyến) tổng kết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 nguồn ngân sách nhà nước. Ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, cùng tham dự có ông Nguyễn Hoàng Thăng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát.
Hình ảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

 Kết quả thực hiện kế hoạch:
      Tổng vốn kế hoạch đến cuối năm 2016 là: 5.226.612 triệu đồng.
Tình hình thực hiện đến 31/01/2017: Giá trị khối lượng hoàn thành: 4.675.851 triệu đồng, đạt: 89,46% kế hoạch; giá trị giải ngân: 4.633.866 triệu đồng, đạt: 88,66% kế hoạch.
      Các đơn vị triển khai thực hiện giải ngân đạt tốt (trên 97%): Các huyện: Hòn Đất: 98,61%, Phú Quốc: 97,56%, Gò Quao: 97,78%, Giồng Riềng: 98,53%, Vĩnh Thuận: 98,27% và các Sở, ngành: Sở Công Thương: 99,98%, Lao động - Thương binh - Xã hội: 100%, Trường Chính trị tỉnh: 100%, Liên đoàn Lao động tỉnh: 100%, Giáo dục và Đào tạo: 99,99%, Đài Phát thanh và Truyền: hình (99,96%), Trường Cao đẳng KTKT: 99,22%, Sở Khoa học và Công nghệ 99,53%, Sở Xây dựng: 99,67%, Công an tỉnh: 98,78%, Trường Cao đẳng Cộng đồng: 97,99%.
      Các đơn vị giải ngân đạt thấp (dưới 94%): Cấp huyện: Châu Thành: 86,35%, thành phố Rạch Giá: 88,80%, Giang Thành: 91,38%, Kiên Lương: 91,42%, Tân Hiệp: 91,65%, Kiên Hải: 93,67%. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Ban Dân tộc: 0%, Vườn Quốc gia Phú Quốc: 35,03%, Sở NN & PTNT: 74,60%; Vườn Quốc gia U Minh Thượng: 74,87%, Sở Y tế: 78,31%, Văn phòng Tỉnh ủy: 78,84%, Sở Giao thông Vận tải: 78,89%, Sở Tài chính: 85,55%, Trung tâm Nước sạch và VSMT NT: 86,60%, Sở Thông tin và Truyền thông 90,63%.
Nhìn chung, qua chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành những tháng đầu năm thực hiện các văn bản quy định mới vẫn còn lúng túng, triển khai chậm tiến độ, nhưng qua thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực xây dựng, kết hợp với việc thực hiện các giải pháp điều hành của Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2016 mặc dù thấp hơn so dự kiến ban đầu, nhưng cơ bản đạt yêu cầu so với bình quân chung cả nước.
     

       Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:
       Thực hiện chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh ở một số đơn vị chưa nghiêm, việc tổ chức triển khai thực hiện còn hạn chế; công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, chấn chỉnh các sai sót chưa kịp thời; chủ đầu tư ở một số nơi có cán bộ Ban quản lý yếu kém, chưa đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ được giao dẫn đến tham mưu xử lý công việc chưa đạt yêu cầu; năng lực của một số nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế còn hạn chế dẫn đến dự án khi triển khai thực hiện phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần làm ảnh hưởng đến kế hoạch vốn đầu tư; kéo dài thời gian thực hiện dự án.

 Kết quả thực hiện kế hoạch:
      Tổng vốn kế hoạch đến cuối năm 2016 là: 5.226.612 triệu đồng.
Tình hình thực hiện đến 31/01/2017: Giá trị khối lượng hoàn thành: 4.675.851 triệu đồng, đạt: 89,46% kế hoạch; giá trị giải ngân: 4.633.866 triệu đồng, đạt: 88,66% kế hoạch.
      Các đơn vị triển khai thực hiện giải ngân đạt tốt (trên 97%): Các huyện: Hòn Đất: 98,61%, Phú Quốc: 97,56%, Gò Quao: 97,78%, Giồng Riềng: 98,53%, Vĩnh Thuận: 98,27% và các Sở, ngành: Sở Công Thương: 99,98%, Lao động - Thương binh - Xã hội: 100%, Trường Chính trị tỉnh: 100%, Liên đoàn Lao động tỉnh: 100%, Giáo dục và Đào tạo: 99,99%, Đài Phát thanh và Truyền: hình (99,96%), Trường Cao đẳng KTKT: 99,22%, Sở Khoa học và Công nghệ 99,53%, Sở Xây dựng: 99,67%, Công an tỉnh: 98,78%, Trường Cao đẳng Cộng đồng: 97,99%.
      Các đơn vị giải ngân đạt thấp (dưới 94%): Cấp huyện: Châu Thành: 86,35%, thành phố Rạch Giá: 88,80%, Giang Thành: 91,38%, Kiên Lương: 91,42%, Tân Hiệp: 91,65%, Kiên Hải: 93,67%. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Ban Dân tộc: 0%, Vườn Quốc gia Phú Quốc: 35,03%, Sở NN & PTNT: 74,60%; Vườn Quốc gia U Minh Thượng: 74,87%, Sở Y tế: 78,31%, Văn phòng Tỉnh ủy: 78,84%, Sở Giao thông Vận tải: 78,89%, Sở Tài chính: 85,55%, Trung tâm Nước sạch và VSMT NT: 86,60%, Sở Thông tin và Truyền thông 90,63%.
Nhìn chung, qua chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành những tháng đầu năm thực hiện các văn bản quy định mới vẫn còn lúng túng, triển khai chậm tiến độ, nhưng qua thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực xây dựng, kết hợp với việc thực hiện các giải pháp điều hành của Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2016 mặc dù thấp hơn so dự kiến ban đầu, nhưng cơ bản đạt yêu cầu so với bình quân chung cả nước.
     

       Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:
       Thực hiện chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh ở một số đơn vị chưa nghiêm, việc tổ chức triển khai thực hiện còn hạn chế; công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, chấn chỉnh các sai sót chưa kịp thời; chủ đầu tư ở một số nơi có cán bộ Ban quản lý yếu kém, chưa đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ được giao dẫn đến tham mưu xử lý công việc chưa đạt yêu cầu; năng lực của một số nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế còn hạn chế dẫn đến dự án khi triển khai thực hiện phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần làm ảnh hưởng đến kế hoạch vốn đầu tư; kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Phát biểu chỉ đạo và kết thúc hội nghị, ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nổ lực của các sở, ban, ngành và chủ đầu tư, nhà thầu,… đã cố gắng khắc phục khó khăn để tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng, công trình, dự án vừa qua.

       Ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thêm, trong thời gian tới các sở, ban, ngành và chủ đầu tư, nhà thầu,… cần tập trung chỉ đạo tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
       Huyện Châu Thành nên có văn bản nêu các ý kiến, bức xúc gửi đến HĐND để xem xét, giải quyết kịp thời.
       Sở Y tế cùng phối hợp với huyện Châu Thành xử lý việc giải phóng mặt bằng cho các dự án đang thi công.
      Trách nhiệm của các chủ đầu tư chưa cao trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thiếu chặt chẽ, công khai, minh bạch. Do đó, khả năng thi công yếu kém và thiếu năng lực chuyên môn; cán bộ Ban quản lý dự án còn nhũng nhiễu nhà thầu diễn ra nhiều nơi.
      Các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư và nhà thầu, bám sát công tác xây dựng cơ bản và thúc đẩy các đơn vị thi công tiến hành đúng tiến độ hằng tuần, hằng tháng.
       Năm 2017, cố gắng đạt tỉ lệ giải ngân là 100%, các sở, ban, ngành, địa phương cần phải có biện pháp, giải pháp thực hiện theo chỉ thị của UBND tỉnh để đạt kết quả tốt hơn./.

Thiên Đăng

Số lần đọc: 1763
http://vanphong.kiengiang.gov.vn
Tin liên quan