Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
20.10.2016
Sáng ngày 18/10, các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Giang Thành.
Thu hoạch lúa

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Giang Thành cho biết, từ sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhanh chóng ổn định tổ chức, giữ vững đoàn kết thống nhất, có nhiều cố gắng trong lãnh đạo xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khóa và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, từng bước đưa các nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Kinh tế-xã hội huyện có bước chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, điện sinh hoạt tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Quốc phòng, an ninh thường xuyên được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội cơ bản giữ vững. Về nông nghiệp, diện tích và sản lượng lúa của Giang Thành đến nay đã vượt trên 5% so chỉ tiêu Nghị quyết; mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP được nhiều người áp dụng, từng bước hình thành tiểu vùng sản xuất lúa tập trung, chuyên canh chất lượng cao theo quy hoạch của tỉnh. Diện tích nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm ngày càng mở rộng, sản lượng bình quân hàng năm trên 2.000 tấn.

Xây dựng giao thông nông thôn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Giang Thành xác định nông nghiệp là kinh tế chủ đạo. Theo đó, huyện tập trung rà soát lại quy hoạch sản xuất đảm bảo phù hợp quy hoạch sản xuất của tỉnh và đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Rà soát, xây dựng, điều chỉnh lại quy hoạch của các ngành phục vụ sản xuất như thủy lợi, điện... Sau khi hoàn chỉnh quy hoạch, huyện xác định mô hình sản xuất phát huy hiệu quả cao nhất để quan tâm chỉ đạo sản xuất. Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao nhất thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết về xây dựng Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Giang Thành phải quan tâm đến công tác giảm nghèo, rà soát, xác định lại nguyên nhân dẫn đến nghèo. Từ đó, có giải pháp tháo gỡ cụ thể, nâng cao đời sống người dân. Về xây dựng nông thôn mới, mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Huyện cần chọn địa phương cụ thể để ưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới, từ đó tập trung nguồn lực xây dựng đạt xã nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đảm bảo y tế, giáo dục, nước sạch cho nhân dân. Giang Thành có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh nên công tác này phải quan tâm lãnh đạo thực hiện; tăng cường huấn luyện, diễn tập, tăng cường khả năng nắm bắt tình hình, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong điều kiện còn nhiều khó khăn./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1054
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan