Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
20.03.2014
Sáng 18-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cùng các sở ngành cấp tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực UBND thành phố Rạch Giá về việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương này trong công tác quản lý, nâng cấp, chỉnh trang đô thị thành phố và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II.

Ông Phạm Vũ Hồng – Bí thư Thành uỷ TP. Rạch Giá – cho biết, ngày 18-02-2014 Rạch Giá được Chính phủ quyết định công nhận là thành phố đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Đến nay, Thành phố đã đạt 47/49 tiêu chí đô thị loại II. Hiện còn 02 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 32 về Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý và tiêu chí số 43 về Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị. 06 tiêu chí tuy đã đạt nhưng chỉ số còn thấp, gồm các tiêu chí như: Đầu mối giao thông chưa đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng, diện tích đất giao thông so với dân số khu vực nội thị, diện tích đất cây xanh toàn đô thị, số nhà tang lễ khu vực nội thị và dân số đô thị.

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh, ông Nguyễn Văn Phích - Chủ tịch UBND TP Rạch Giá cho biết hiện đã chỉ đạo triển khai kế hoạch phấn đấu và những giải pháp cụ thể để TP. Rạch Giá đạt 02 tiêu chí còn lại. Đồng thời hoàn thiện 06 tiêu chí chỉ số còn thấp.

Cụ thể, UBND TP. Rạch Giá sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết xây dựng các phường, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giám sát tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn, huy động các nguồn vốn và phát huy chủ trương xã hội hóa để đầu tư cơ sở hạ tầng, quyết tâm đến cuối nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ Thành phố vào năm 2015 sẽ hoàn thiện 06 tiêu chí chỉ số còn thấp và tăng kết quả chỉ số của 02 tiêu chí chưa đạt.

TP. Rạch Giá cũng đã kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để Thành phố phát triển nhanh, xứng tầm là đô thị trung tâm của cả tỉnh.

Phó Chủ tịch Mai Văn Huỳnh đã ghi nhận những kiến nghị của TP. Rạch Giá, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn cho Thành phố trên cơ sở ưu tiên đầu tư kinh phí thực hiện những dự án trọng điểm, trọng tâm, kết hợp với việc khơi dậy và phát huy nguồn lực trên địa bàn và sự đồng tâm hợp lực của cả hệ thống chính trị, tạo mọi điều kiện tiếp tục giúp Thành phố giải quyết những vướng mắc, khó khăn để Rạch Giá làm tốt công tác quản lý, chỉnh trang đô thị và hoàn thiện các tiêu chí thành phố đô thị loại II./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 802
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan