Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
25.01.2014
Sáng ngày 24-01, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 và biểu dương hoạt động từ thiện nhân đạo trong tôn giáo lần thứ III (2010-2013). Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Lê Thị Vệ, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trình bày báo cáo kết quả hoạt động 3 năm nhân đạo từ thiện trong tôn giáo giai đoạn từ năm 2010-2013: Với phương châm hành đạo và quản lý phù hợp với truyền thống dân tộc cùng với sự nhận thức được tầm quan trọng của việc làm từ thiện nhân đạo, các tổ chức tôn giáo và quần chúng tín đồ đã tích cực tham gia, góp phần làm cho phong trào hoạt động từ thiện nhân đạo ngày càng mạnh mẽ hơn. Tính từ tháng 6-2010 đến tháng 10-2013, tổng số có 143 tập thể và cá nhân tham gia làm từ thiện nhân đạo trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, cất nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cất nhà tình nghĩa, tham gia làm đường giao thông nông thôn và các hoạt động khác trên 179 tỉ đồng, bình quân mỗi tổ chức và cá nhân tham gia vận động đóng góp trong công tác xã hội từ thiện trên 1 tỷ đồng. Nhìn chung, quá trình hoạt động từ thiện nhân đạo, các tổ chức tôn giáo, cá nhân chức sắc, nhà tu hành phối hợp tốt với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chấp hành tốt các quy định của pháp luật hiện hành trong hoạt động từ thiện nhân đạo.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào từ thiện nhân đạo trong tôn giáo được khen thưởng trong buổi họp mặt... Ghi nhận những ý kiến phát biểu trong buổi họp mặt, mong muốn làm sao đất nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng tiếp tục ổn định, phát triển nhanh và bền vững hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sẽ được nâng cao hơn, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc tiếp tục được tăng cường, phong trào từ thiện nhân đạo của tỉnh không ngừng phát triển để xóa đói giảm nghèo, đóng góp nhiều cho xã hội, cho nhân dân. Đó cũng là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cùng đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng quyết tâm thực hiện thành công trong thời gian tới. Năm 2014, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và năm Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tình hình chung cũng có những thuận lợi và khó khăn thách thức. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các dân tộc, tôn giáo của tỉnh, đồng bào Kiên Giang ở trong nước cũng như nước ngoài hướng về quê hương đoàn kết, đồng thuận, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn thách thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào từ thiện nhân đạo ở địa phương, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2014, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn, xây dựng Kiên Giang ngày càng giàu đẹp hơn, đời sống vật chất tinh thần không ngừng được cải thiện nâng lên.

Tại buổi họp mặt, 59 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc vận động hỗ trợ đóng góp cho các hoạt động từ thiện nhân đạo trong tôn giáo năm 2010-2013; 14 tập thể và 7 cá nhân được Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 856
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan