Tin nóng
25.01.2014
Sáng ngày 24-01, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 và biểu dương hoạt động từ thiện nhân đạo trong tôn giáo lần thứ III (2010-2013). Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Lê Thị Vệ, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trình bày báo cáo kết quả hoạt động 3 năm nhân đạo từ thiện trong tôn giáo giai đoạn từ năm 2010-2013: Với phương châm hành đạo và quản lý phù hợp với truyền thống dân tộc cùng với sự nhận thức được tầm quan trọng của việc làm từ thiện nhân đạo, các tổ chức tôn giáo và quần chúng tín đồ đã tích cực tham gia, góp phần làm cho phong trào hoạt động từ thiện nhân đạo ngày càng mạnh mẽ hơn. Tính từ tháng 6-2010 đến tháng 10-2013, tổng số có 143 tập thể và cá nhân tham gia làm từ thiện nhân đạo trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, cất nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cất nhà tình nghĩa, tham gia làm đường giao thông nông thôn và các hoạt động khác trên 179 tỉ đồng, bình quân mỗi tổ chức và cá nhân tham gia vận động đóng góp trong công tác xã hội từ thiện trên 1 tỷ đồng. Nhìn chung, quá trình hoạt động từ thiện nhân đạo, các tổ chức tôn giáo, cá nhân chức sắc, nhà tu hành phối hợp tốt với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chấp hành tốt các quy định của pháp luật hiện hành trong hoạt động từ thiện nhân đạo.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào từ thiện nhân đạo trong tôn giáo được khen thưởng trong buổi họp mặt... Ghi nhận những ý kiến phát biểu trong buổi họp mặt, mong muốn làm sao đất nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng tiếp tục ổn định, phát triển nhanh và bền vững hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sẽ được nâng cao hơn, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc tiếp tục được tăng cường, phong trào từ thiện nhân đạo của tỉnh không ngừng phát triển để xóa đói giảm nghèo, đóng góp nhiều cho xã hội, cho nhân dân. Đó cũng là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cùng đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng quyết tâm thực hiện thành công trong thời gian tới. Năm 2014, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và năm Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tình hình chung cũng có những thuận lợi và khó khăn thách thức. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các dân tộc, tôn giáo của tỉnh, đồng bào Kiên Giang ở trong nước cũng như nước ngoài hướng về quê hương đoàn kết, đồng thuận, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn thách thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào từ thiện nhân đạo ở địa phương, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2014, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn, xây dựng Kiên Giang ngày càng giàu đẹp hơn, đời sống vật chất tinh thần không ngừng được cải thiện nâng lên.

Tại buổi họp mặt, 59 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc vận động hỗ trợ đóng góp cho các hoạt động từ thiện nhân đạo trong tôn giáo năm 2010-2013; 14 tập thể và 7 cá nhân được Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1882
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan