Tin nóng
22.06.2016
Ngày 21/6, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị dự kiến thời gian và nội dung kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII Đặng Tuyết Em chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.
Hội nghị dự kiến thời gian và nội dung kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX sẽ được tổ chức vào ngày 01/7. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, sẽ tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh như: Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Đối với kỳ họp thứ hai (kỳ họp lệ giữa năm 2016) sẽ tổ chức từ ngày 20 đến 22/7. Tại kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo công tác của Tòa án tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm.

Ngoài các báo cáo theo luật định, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước; quy định sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; sử dụng nguồn kết dư xây dựng năm 2015 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản; quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch; sửa đổi quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; bãi bỏ quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô; quy định về tên gọi, số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giao biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2016; phê duyệt đề án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020…

Đỗ Quỳnh

Số lần đọc: 3847
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan