Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
22.06.2016
Ngày 21/6, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị dự kiến thời gian và nội dung kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII Đặng Tuyết Em chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.
Hội nghị dự kiến thời gian và nội dung kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX sẽ được tổ chức vào ngày 01/7. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, sẽ tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh như: Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Đối với kỳ họp thứ hai (kỳ họp lệ giữa năm 2016) sẽ tổ chức từ ngày 20 đến 22/7. Tại kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo công tác của Tòa án tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm.

Ngoài các báo cáo theo luật định, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước; quy định sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; sử dụng nguồn kết dư xây dựng năm 2015 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản; quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch; sửa đổi quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; bãi bỏ quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô; quy định về tên gọi, số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giao biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2016; phê duyệt đề án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020…

Đỗ Quỳnh

Số lần đọc: 2930
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan