Tin nóng
01.06.2021

Sáng 27-5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì hội nghị trực tuyến phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2020. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín, Nguyễn Thanh Nhàn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành phát biểu kết luận hội nghị phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2020.

 

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2020, điểm tổng hợp chỉ số PCI của Kiên Giang đạt 60,01 điểm giảm 4,98 điểm so với năm 2019, đứng hạng 62/63 cả nước (giảm 27 hạng) và xếp hạng 12/13 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Trong 10 chỉ số thành phần của PCI, năm 2020 Kiên Giang có 2 chỉ số tăng điểm, tăng hạng đó là: Chi phí gia nhập thị trường và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Còn 8 chỉ số giảm điểm, giảm hạng gồm: Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất; Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí thời gian để thực hiện các quy định; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Tính năng động và tiên phong của chính quyền; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

 

Đối với Chỉ số PAPI, Kiên Giang đạt tổng số 40,80/80 điểm (giảm 1,69 điểm so với năm 2019), xếp thứ 56/63 tỉnh, thành trong cả nước, giảm 12 hạng so với năm 2019. Trong 8 chỉ số được khảo sát, đánh giá Kiên Giang có 3 chỉ số nội dung gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương và Cung ứng dịch vụ công thuộc nhóm thấp nhất.

 

Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm điểm, giảm hạng liên tục của chỉ số PCI và chỉ số PAPI, các đại biểu cho rằng: Các lý do giảm điểm, giảm hạng đã phân tích từ 10 chỉ số thành phần dựa trên 128 chỉ số con đã phán ánh cho thấy cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh chưa thật sự quan tâm đến chỉ số PCI. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của một số bộ phận công chức, viên chức chưa thật sự tốt.

 

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành và địa phương chưa thực sự quyết tâm trong việc triển khai giải pháp, phân công, đôn đốc, kiểm tra và mạnh dạn xử lý tiêu cực liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Một số khó khăn của doanh nghiệp chưa được tháo gỡ và giải quyết thoả đáng.

 

Về chỉ số PAPI, nguyên nhân dẫn đến việc giảm điểm, giảm hạng là do công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi chưa thực hiện tốt. Sự tham gia của người dân trong quá trình ra quyết định ở cấp cơ sở chưa cao. Công tác giải quyết thủ tục hành chính chưa đáp ứng được sự hài lòng của người dân, tổ chức.

 

Tính tiên phong, năng động, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo cơ quan hành chính các cấp trong việc xây dựng hệ thống công vụ phục vụ nhân dân, liêm chính, hành động quyết liệt và kiến tạo phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thực hiện các hình thức công khai chưa phù hợp, chưa đáp ứng các yêu cầu thiết thực của người dân, chậm cập nhật, hiệu quả chưa cao trong thực hiện các tham vấn cộng đồng.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cho rằng: Chỉ số PCI và chỉ số PAPI là hai chỉ số quan trọng, phản ánh được năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của tỉnh, để đảm bảo việc thực thi các quy định của pháp luật, đăc biệt là cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời là thước đo của cộng đồng doanh nghiệp, của tổ chức và người dân với chính quyền.

 

Với mục tiêu cải thiện điểm số, nâng cao chỉ số PCI và chỉ số PAPI đưa Kiên Giang vào Top các tỉnh khá trong cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại, kịp thời xây dựng kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực, địa bàn quản lý. Xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc.

 

Theo đó, đẩy mạnh thực hiện 3 nhóm vấn đề gồm: Cải cách hành chính, công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình. Giải quyết đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, rút ngắn thời gian, thái độ phục vụ "làm hết việc, không hết giờ". Công khai minh bạch bằng nhiều hình thức, nhất là công khai minh bạch thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

 

Rà soát, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch số 138 của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh, cái cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2019 tỉnh Kiên Giang và những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là thực hiện tốt văn hoá công vụ, hướng tới phục vụ doanh nghiệp và người dân.

 

Phát huy chức năng của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Các ngành, các địa phương chủ động, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nhất là cải thiện các chỉ số thành phần liên quan đến lĩnh vực đất đai.

 

Đối với chỉ số PAPI nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương với người dân. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện, cấp xã nhất là giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã, phường. Thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính và công bố đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương./.

 
Mai Hương
Số lần đọc: 1484
Website Kiên Giang
Tin liên quan