Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
21.07.2014
Chiều 19-7, ông Giàng Seo Phử - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã đến thăm và làm việc với thị xã Hà Tiên về tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn thị xã Hà Tiên và tỉnh Kiên Giang. Bà Đặng Tuyết Em - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo thị xã Hà Tiên tiếp và làm việc với đoàn.
Trung tâm thị xã Hà Tiên nhìn từ cầu Tô Châu (ảnh – H.Anh).

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ. Các địa phương đã mở 17 lớp dạy nghề, 153 lớp tập huấn cho trên 6000 nông dân là người dân tộc thiểu số. Song song đó, các tổ chức tín dụng cũng đã cho vay trên 60 tỉ đồng để giúp gần 8000 hộ đồng bào dân tộc có điều kiện để phát triển sản xuất.

Các công trình dân sinh như điện, nước, trường học, trạm y tế. trong vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống tiếp tục được xây dựng. Các lễ hội, phong tục tập quán truyền thống của dân tộc thiểu số được tỉnh quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng rộng về quy mô và phong phú về nội dung, góp phần phát huy bản sác văn hóa của từng dân tộc. Từ đó, chất lượng đời sống của người dân các dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệch.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục trong đồng bào dân tộc cũng được xem là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Hàng năm, tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng dạy và học cũng được nâng lên. Nhất là việc dạy ngôn ngữ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Riêng đối với thị xã Hà Tiên, bên cạnh sự hỗ trợ cho đồng bào dân tộc phát triển kinh tế thì công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc rất được chú trọng. Độ bao phủ của bảo hiểm y tế trong đồng bào dân tộc hiện nay của Hà Tiên đạt trên 50% và hướng mạnh vào các đối tượng là hộ nghèo, cận nghè và trẻ em dưới 6 tuổi. Tỉ lệ người dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức chính trị ngày càng tăng.

Tuy nhiên, theo bà Đặng Tuyết Em, thì khó khăn hiện nay là tỉ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer còn cao. Trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Bên cạnh đó, là vướng mắc trong việc bố trí việc làm cho sinh viên là dân tộc thiểu số theo hệ cử tuyển còn rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, do thiếu nguồn vốn nên việc thực hiện các chương trình của Chính phủ đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc chưa thực hiện được nhất là ở các địa phương đặc biệt khó khăn. Tất cả đã làm chậm tiến trình phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc.

Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang cũng như báo cáo của thị xã Hà Tiên về tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc và công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, ông Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng Kiên Giang đã phát huy được các lợi thế của tỉnh, vươn lên dẫn đầu cả nước trên nhiều tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người đang ở mức cao. Đặc biệt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc - Giàng Seo Phử ghi nhận thành quả về công tác xóa đói giảm nghèo của Kiên Giang thời gian qua.

Đối với tình hình tỉ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc, nhất là dân tộc Khmer còn cao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử cho rằng Kiên Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo cho con em đồng bào. Tăng cường công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, cần chú trọng chăm lo công tác cán bộ và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhất là đối với những vùng có đông đồng bào các dân tộc thiểu số./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 882
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan