Tin nóng
16.04.2014
Ngày 14/4/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012- 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Với mục tiêu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của UBND cấp xã; đồng thời phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự xã hội. Tiến hành đồng bộ các giải pháp để kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý; giữ số xã, phường, thị trấn trong sạch không tệ nạn ma túy; phấn đấu làm chuyển hóa địa bàn ở những xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy; tăng thêm số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy cụ thể như :

Đối với các xã, phường, thị trấn hiện không có tệ nạn ma túy, phải tiến hành thường xuyên công tác phòng ngừa, ngăn chặn, củng cố vững chắc, giữ vững không để phát sinh tệ nạn ma tuý.

Đối với các xã, phường, thị trấn hiện đang có tệ nạn ma tuý, phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, từng bước làm giảm mức độ phức tạp về tệ nạn ma tuý.

Đối với các xã, phường, thị trấn ít phức tạp về tệ nạn ma túy, phấn đấu trở thành địa bàn trong sạch không có tệ nạn ma tuý.

Đến năm 2015, giảm ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy so với năm 2012.

Cơ bản không để trồng và tái trồng cây có chất ma túy; triệt xóa 100% số diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện.

Dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý" được thực hiện trên tổng số 145 xã, phường, thị trấn của tỉnh Kiên Giang.

Về thời gian thực hiện xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài ở xã, phường, thị trấn; tập trung trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2015.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Là Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý- Công an tỉnh, phối hợp với các ngành như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Yăn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trậnTổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh./.

Minh Châu

Số lần đọc: 1849
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan