Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
24.10.2016
Vừa qua (ngày 19/10), Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em đã chủ trì hội nghị thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cùng lãnh đạo các sở ngành đã đến dự.
Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX.

Kỳ họp thứ 3 là họp lệ cuối năm 2016 của HĐND tỉnh. Bên cạnh các nội dung trình kỳ họp theo luật định, do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh trình, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh: Xem xét điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020; quy định trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; sửa đổi quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi học tập; bãi bỏ quy định phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường và nhà nước không định giá; quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh; ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố; ngân sách cấp xã, phường, thị trấn từ năm 2017-2020; phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách cấp tỉnh; ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố; ngân sách cấp xã, phường, thị trấn; ban hành danh mục công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017; quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016-2020; quy định giá của một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua đề án đào tạo sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020; dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp - nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020.

Qua trao đổi của các đại biểu dự họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em thống nhất sẽ tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh từ ngày 07 đến 09/12/2016.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 1268
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan