Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
08.09.2016
Ngày 07/9, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát công tác ứng phó biến đổi khí hậu tại Kiên Giang. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn và lãnh đạo các sở, ngành cùng đi khảo sát với đoàn (ảnh).

Đoàn đã đến khảo sát tình hình ứng phó biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn tại Cảng cá Xẻo Nhàu, huyện An Minh và khảo sát thực địa giải pháp chống xâm nhập mặn tại sông Cái Lớn, sông Cái Bé.

Ngày 08/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính 5 năm và thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 1643
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan