Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
05.02.2015
Sáng ngày 05/02, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Khí – điện – đạm Cà Mau và Tập đoàn Cao su Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh đã tiếp các đoàn (ảnh).

Lãnh đạo các đơn vị đã nêu khái quát về tình hình hoạt động của đơn vị cũng như tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai các dự án hiệu quả trên địa bàn.

Ghi nhận ý kiến của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh bên cạnh việc thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như một số định hướng chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong năm 2015, hứa tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển nhất là thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Thạnh Lộc./.

Trung Kiên

Số lần đọc: 850
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan