Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
07.08.2015
Sáng ngày 06/8, Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2011-2015 đã tổ chức họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì cuộc họp.

Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tổ chức hàng năm, ngoài ý nghĩa giáo dục truyền thống, Lễ hội còn là dịp để nhân dân trong, ngoài tỉnh giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết gắn bó của các dân tộc sinh sống trong cộng đồng, quảng bá các tour du lịch, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh tổ chức các lễ, hội trong cả nước, Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm 2015 sẽ có một số thay đổi nội dung so với những năm trước để phù hợp với chỉ đạo chung nhưng vẫn đảm bảo phát huy truyền thống và quy mô tổ chức./.

Đỗ Quỳnh

Số lần đọc: 787
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan