Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
23.05.2014
Ngày 15/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà tại xã nông thôn mới Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp ngày 7-4-2014.

Theo đó, 185 xã thuộc 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (riêng Đồng bằng sông Cửu Long có 7/13 tỉnh, thành phố) đạt chuẩn nông thôn mới, đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 31 xã thuộc 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nỗ lực cao trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 26 xã đặc biệt khó khăn thuộc 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nỗ lực cao trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 50 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Kiên Giang có xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp và xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên là 2 xã đầu tiên của tỉnh đã đạt chuẩn xã nông thôn mới với 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2013, đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong đợt này./.

Hà Chiến

Số lần đọc: 800
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan