Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
15.10.2015
Tại phiên họp trù bị có 350 đại biểu tham dự. Nội dung tại phiên trù bị là bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và tại đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; thông qua Quy chế và nội quy làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)

Theo đó, sáng ngày 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) chính thức khai mạc và dự kiến làm việc đến ngày 17-10-2015. Trong các ngày làm việc, Đại hội sẽ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội IX (nhiệm kỳ 2010-2015); phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015); trình bày các tham luận; thảo luận văn kiện tại tổ; bầu cử và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020); bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 900
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan