Tin nóng
15.10.2015
Tại phiên họp trù bị có 350 đại biểu tham dự. Nội dung tại phiên trù bị là bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và tại đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; thông qua Quy chế và nội quy làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)

Theo đó, sáng ngày 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) chính thức khai mạc và dự kiến làm việc đến ngày 17-10-2015. Trong các ngày làm việc, Đại hội sẽ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội IX (nhiệm kỳ 2010-2015); phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015); trình bày các tham luận; thảo luận văn kiện tại tổ; bầu cử và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020); bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1962
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan