Tin nóng
11.09.2013
Ngày 10/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua (ảnh).

 

Trong 8 tháng đầu năm, Sở đã hoàn chỉnh 02 đề án phát triển hạ tầng giao thông và 11 quy hoạch giao thông nông thôn các huyện; điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải bền vững đảo Phú Quốc đến năm 2020; triển khai lập quy hoạch bến xe, bãi đổ, trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ đến năm 2020…

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản giao cho ngành giao thông là trên 1.591 tỷ đồng, trong đó Sở Giao thông vận tải quản lý trực tiếp là 1.238 tỷ đồng, bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ 22 dự án, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 06 dự án, vốn ngân sách tỉnh là 02 dự án. Trong 8 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện đạt 70,91%, giá trị giải ngân đạt 81,32% kế hoạch.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án Trung ương đầu tư, Sở đã phối hợp với các đơn vị có liên quan và các ngành chức năng ở địa phương tiến hành chi trả bồi thường kịp thời cho các hộ dân khi phương án bổ sung được phê duyệt. Kết quả đã chi trả: Tuyến tránh Rạch Giá đã chi 947/968 hộ, đạt 97,8%; tuyến Minh Lương – Thứ Bảy 683/752 hộ, đạt 90,8%; tuyến Thứ Bảy – Ngã Bát 606/612 hộ, đạt 99,01%.

Về xây dựng giao thông nông thôn theo tiêu chí Hội đồng nhân dân tỉnh, khối lượng thực hiện 163/416km, đạt 39,27% kế hoạch năm nâng tổng số km đường lên 2.886. Giá trị khối lượng hoàn thành 104,6 tỷ đồng. Đối với đường trung tâm xã, đã triển khai thi công 11 tuyến đường về xã. Phấn đấu đến cuối năm hoàn thành 4 xã: Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa Phú, Bình Trị, Hòa Chánh. Nâng tổng số xã có đường ô tô đến trung tâm là 97/103 xã, đạt 94,17% chỉ tiêu Nghị quyết.

Vận tải hàng hóa thực hiện đạt 5.454 ngàn tấn; luân chuyển 735.666 ngàn tấn. Vận chuyển hành khách thực hiện đạt 35.620 ngàn lượt hành khách; luân chuyển 1.992.832 ngàn HK.km. Cấp mới 01 bến thủy nội địa, cấp đổi 12 bến, nâng tổng số quản lý 223 bến. Cấp mới 02 bến khách ngang sông, cấp đổi 09 bến, nâng tổng số quản lý 187 bến. Tổ chức sát hạch ô tô cho 1.317 người dự, cấp giấy phép cho 1.031 người, tổ chức sát hạch mô tô cho 20.515 người dự, cấp giấy phép cho 13.702 người.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, lãnh đạo ngành Giao thông vận tải cũng nhìn nhận một số vấn đề còn tồn tại như: chất lượng của các đơn vị tư vấn còn hạn chế, cơ chế phối hợp giữa các bên còn chậm, nhiều công trình phải chỉnh sửa nhiều lần. Tình trạng lấn chiếm, xâm phạm hành lang an toàn giao thông vẫn còn diễn ra làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệtlà một số tuyến đường do địa phương quản lý. Tình hình tai nạn giao thông đang gia tăng trở lại.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã yêu cầu lãnh đạo Sở Giao thông vận tải rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời điều chỉnh thực hiện; quan tâm đến việc lựa chọn nhà tư vấn lập quy hoạch đáp ứng được yêu cầu; xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về xây dựng cơ bản, duy tu bảo trì để xem xét ưu tiên đầu tư; đẩy mạnh công tác phân cấp về bảo trì các công trình giao thông cho các địa phương để đảm bảo kịp thời; phối hợp với các địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra xây dựng giao thông nông thôn; tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe. Củng cố, kiện toàn các Ban quản lý dự án đảm bảo tính chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu công việc./.

Đỗ Quyên

 

Số lần đọc: 2089
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan