Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
09.11.2013
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi vừa chính thức thông báo chấm dứt lệnh cấm tàu thuyền ra khơi do áp thấp nhiệt đới đã suy yếu và tan dần.

Ngư dân đảo Phú Quốc ra khơi từ cửa sông Dương Đông (ảnh: H.Anh)
Tuy nhiên thông báo cũng chỉ đạo Ban Chỉ huy PCLB&TCCN tiếp tục trực ban 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão HAIYAN đang tiến vào biển Đông.

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã có Công điện số 1212/CĐ-UBND ngày 6-11-2013 cấm tàu thuyền ra khơi do lo ngại trước diễn biết áp thấp nhiệt đới vùng Nam biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, sau khi đi vào khu vực hai tỉnh Khánh Hoà và Bình Thuận, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng ấp thấp. Hồi 23 giờ ngày 6-11-2013, vị trí trung tâm áp thấp ở vào khoảng 11,3 độ vĩ Bắc, 108,2 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Khánh Hoà, Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, trong 12 giờ tới áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây sau đó suy yếu dần.

Do vậy, UBND tỉnh Kiên Giang thông báo chấm dứt hiệu lực nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Đồng thời giao các cơ quan chức năng, phương tiện thông tin đại chúng thông báo nhanh cho các đơn vị, tổ chức, nhân dân biết nội dung thông báo để nhanh chóng đưa các hoạt động trên biển trở lại bình thường./.

Hoài Anh

 
Số lần đọc: 845
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan