Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
13.12.2013
UBND tỉnh Kiên Giang vừa được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết chấp thuận tờ trình để ban hành chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản xuất khẩu từ nay đến năm 2020 với tổng mức vốn 51.4 tỉ đồng, hình thức hỗ trợ lãi vay phát triển sản xuất.

Trong đó, lĩnh vực chế biến nông sản dự kiến thụ hưởng mức hỗ trợ 23,56 tỉ đồng, chế biến thủy sản thụ hưởng mức hỗ trợ 27,85 tỉ đồng. Số tiền hỗ trợ lãi suất phân kỳ theo từng năm, cao thấp tùy theo tình hình thực tế.

Số tiền hỗ trợ nêu trên được tính toán dựa trên cơ sở mức hỗ trợ lãi suất đầu tư cho các dự án chế biến nông, thủy sản trong vòng ba năm, năm đầu tiên hỗ trợ 50% lãi suất, năm thứ hai hỗ trợ 40% và năm thứ ba hỗ trợ 30%. Mức lãi vay dự kiến khoảng 13%/năm.

Đối tượng áp dụng chính sách này là các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng hoặc các dự án nâng cấp, thay đổi công nghệ tiên tiến, dây chuyền, thiết bị hiện đại. Trong đó, lĩnh vực chế biến nông sản bao gồm: Chế biến gạo xuất khẩu; chế biến rau, củ, quả xuất khẩu; chế biến trái cây đóng hộp và chế biến thịt đóng hộp xuất khẩu.

Lĩnh vực thủy sản bao gồm: Chế biến các mặt hàng thủy sản tinh chế xuất khẩu; chế biến thủy sản đóng hộp các loại và chế biến khô các loại xuất khẩu.

Ngoài ra, đối với các dự án không thuộc danh mục nêu trên các cơ quan có thẩm quyền vẫn sẽ tiến hành xem xét hỗ trợ, với điều kiện các dự án này phải đem lại giá trị xuất khẩu cao cho tỉnh và giải quyết được việc làm cho nhiều lao động nông thôn./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 679
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan