Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
17.02.2014
Theo UBND huyện Kiên Hải, trong 03 ngày 9 - 11/02/2014, vùng biển trên địa bàn huyện Kiên Hải có hiện tượng sinh vật lạ xuất hiện với mật độ dày đặc tại các bè nuôi cá vào lúc 2 - 4 giờ sáng sớm và đến khoảng thời gian 6 - 7giờ sáng thì không còn xuất hiện.

Sinh vật lạ (có hình dạng con sâu sán, sâu lạ chưa xác định tên loài) bám ở lưới lồng nuôi và tiết ra nhiều nhớt làm cản trở quá trình hô hấp của cá, làm chết tổng cộng 6.099 con cá bóp và 10.040 con cá mú, ước thiệt hại khoảng trên 2 tỷ đồng. Cụ thể ở các xã: Nam Du số lượng cá bóp bị thiệt hại 4.265 con, cá mú sao bị thiệt hại 5.340 con, cá mú Trân Châu bị thiệt hại 4.700 con; xã Hòn Tre cá bóp bị thiệt hại 594 con; xã An Sơn cá bóp bị bệnh mù mắt rải rác khoảng 200 con và xã Lại Sơn cá bóp bị thiệt hại 1.040 con.

Phòng NN&PTNT huyện đã phối hợp, liên hệ Chi Cục thú y, Chi Cục nuôi trồng thủy sản tỉnh và khoa thủy sản Trường Đại Học Cần Thơ tiến hành kiểm tra xác định sinh vật lạ làm cá chết và mù mắt xuất hiện tại các bè nuôi cá ở 4/4 xã trong huyện./.

Minh Châu

Số lần đọc: 945
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan