Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
09.01.2014
Năm 2013, diện tích trồng tiêu toàn tỉnh đạt 726 ha cho tổng sản lượng 1.137 tấn, tăng 3,36% so với cùng kỳ. Trong đó huyện đảo Phú Quốc có diện tích trồng tiêu 420 ha, sản lượng trên 930 tấn, tăng 7% so với năm 2012.

Không chỉ trúng mùa, giá tiêu năm nay tăng khá cao do sức tiêu thụ mạnh nên nông dân trồng tiêu rất phấn khởi. Hiện tại, giá bán tiêu chín tại vườn ở Phú Quốc dao động từ 220.000đ – 260.000đ/kg, giá bán tại chợ lên tới 300.000đ – 350.000đ/kg tùy loại.

Năm 2014, huyện Phú Quốc phấn đấu sản lượng tiêu hạt 950 tấn. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch khai thác, mở rộng vùng sản xuất chuyên canh cây hồ tiêu với diện tích ổn định đạt 500 ha vào năm 2015 cho sản lượng khoảng 1.200 tấn tiêu hạt./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 782
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan