Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
01.06.2017
Chiều 14 giờ 30 phút, ngày 31/5/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị về tổng kết 06 năm thực hiện Đề án số 103/ĐA-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh về quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang từ năm 2011 đến năm 2015; định hướng đến năm 2020. Ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại điện lãnh đạo Ban Chỉ huy Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tham mưu Quân khu 9, sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo cấp huyện cùng tham dự.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 06 năm qua, tình hình thế giới và khu vực biến đổi nhanh chóng, phức tạp. Các nước lớn tiếp tục điều chỉnh chiến lược, vừa đẩy mạnh hợp tác, vừa đấu tranh, thỏa hiệp và tranh giành ảnh hưởng đến các khu vực, Campuchia nổi lên nhiều nguy cơ mất ổn định, nhất là sau khi bầu cử Quốc hội khóa V; Trung Quốc đẩy nhanh các hoạt động tôn tạo, bồi đắp trái phép ở Biển Đông.
Trên địa bàn Quân khu và trong tỉnh, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững, an ninh xã hội được đảm bảo…
Nhờ sự quan tâm và các ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức, triển khai đầy đủ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT); hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh trong xây dựng KVPT… Tuy nhiên, các văn bản, hướng dẫn về xây dựng và hoạt KVPT của các Bộ, ngành Trung ương chưa đồng bộ, chủ yếu là văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; hệ thống văn bản, hướng dẫn thay đổi nhiều, khó thực hiện…

Thiên Đăng

Số lần đọc: 768
Website Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan