Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
17.01.2014
Nội dung này được thông qua tại Hội nghị tổng kết công tác của Tỉnh đoàn Kiên Giang năm 2013 vừa diễn ra sáng nay 16-01.

Trong năm 2013, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đề ra đạt kết quả toàn diện trên các mặt. Công tác giáo dục của Đoàn được đổi mới về nội dung, phương thức và đạt những kết quả tích cực trong đó chú trọng giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn, nêu gương điển hình tiên tiến, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tự giáo dục, tự rèn luyện.

Các phong trào: Xung kích tình nguyện, lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị… tiếp tục phát triển được đông đảo đoàn viên thanh niên đồng tình hưởng ứng và được cụ thể hóa phù hợp điều kiện từng địa phương như: làm hàng rào xanh, hỗ trợ thanh niên phát triền kinh tế gia đình, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông,…

Hiện nay toàn tỉnh có 428 mô hình thanh niên liên kết hợp tác sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, 680 chi hội nghề nghiệp thanh niên,…

Với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện” 2014, các cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết “Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động tình nguyện giai đoạn 2013 – 2017 và kế hoạch thực hiện “Năm tình nguyện” của Trung ương đoàn. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện, chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ.

Tổ chức định kỳ các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Bên cạnh đó triển khai các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”. Ngoài ra, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn. Đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 683
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan