Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
21.02.2015
Mừng Xuân Ất Mùi – 2015, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 85 tuổi, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang xin gởi đến các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với nước, cán bộ, chiến sĩ, cùng toàn thể đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các cháu thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh; cán bộ và đồng bào đang sinh sống, công tác, học tập xa quê hương Kiên Giang lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm Giáp Ngọ - 2014, tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp; nền kinh tế trong nước đang phục hồi, nhưng khó khăn, hạn chế, thách thức vẫn còn lớn. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và quân, dân Kiên Giang đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng lợi thế, giành được nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá cao, đạt 9,51%; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư; xây dựng nông thôn mới được chú trọng và nhân dân đồng tình; văn hóa – xã hội có bước chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, hộ nghèo giảm còn 3,58%; quốc phòng – an ninh được tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được mở rộng; xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên.

Bước sang năm Ất Mùi – 2015, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang tin tưởng rằng Đảng bộ, quân và dân Kiên Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, đẩy mạnh thi đua yêu nước, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mừng xuân mới, chúc toàn thể đồng bào, đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt! Chúc năm mới giành nhiều thắng lợi mới!

XUÂN ẤT MÙI - 2015

Số lần đọc: 887
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan