Tin nóng
10.07.2014
Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 12, thông qua 14 nghị quyết.
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Kiên Giang khoá VIII diễn ra từ ngày 07/7 – 09/7/2014 (ảnh – H.Anh).

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 06 tháng đầu năm 2014. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp cùng đồng bào, cử tri trong tỉnh, đã tạo ra được sự chuyển biến tích cực, góp phần ổn định và phát triển tỉnh nhà, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết quan trọng đạt và vượt; các chính sách về an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân từng bước nâng lên. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của các cấp, các ngành có tiến bộ trên nhiều mặt.

Tuy nhiên, Hội đồng nhân dân cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém của các ngành, địa phương trên một số lĩnh vực. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế biển. Đây là một trong những ngành trọng tâm phát triển kinh tế của tỉnh cho cả trước mắt và lâu dài. Hội đồng nhân dân tỉnh thấy rằng, trong thời gian qua, các ngành và địa phương có nhiều nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện Chương trình kinh tế biển đạt một số kết quả khá tích cực; tỷ trọng kinh tế biển trong cơ cấu nền kinh tế gia tăng, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và là ngành có nhiều triển vọng trong thời gian tới. Tuy nhiên, kết quả thực hiện Chương trình kinh tế biển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa có những bước đột phá mạnh mẽ, tạo những chuyển biến lớn, căn cơ, bền vững. Các ngành, các cấp cần nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong thực hiện Chương trình này.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã chất vấn các vị giám đốc sở, thủ trưởng ngành cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, công khai; nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề cấp thiết của đời sống kinh tế-xã hội, được cử tri trong tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm.

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành cần đề cao ý thức phục vụ nhân dân, tiếp tục có giải pháp tích cực giải quyết các kiến nghị mà cử tri đặt ra để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri trong tỉnh tại kỳ họp sau. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thông qua 14 nghị quyết tán thành các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra trong lúc tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường. Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hội đồng nhân dân tỉnh kiên quyết phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; vi phạm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Hành động của Trung Quốc đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định trong khu vực, đến an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên Biển Đông.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi cán bộ và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí, hành động, ủng hộ và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xử lý tình hình trên Biển Đông, vừa kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, vừa gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 1808
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan