Tin nóng
02.07.2014
Sáng ngày 02/7, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em cùng lãnh đạo các Ban đảng, sở, ngành, đoàn thể tỉnh dự tại đầu cầu tỉnh Kiên Giang.
Hình ảnh tại điểm cầu Kiên Giang

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Hình thành hệ thống đào tạo chuyên môn, kỹ thuật và đào tạo nghề các cấp trình độ khác nhau phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu của người học, mỗi năm đào tạo cho xã hội khoảng 1,7 triệu lao động, chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện, mức tiền lương tối thiểu được điều chỉnh; cơ chế quản lý tiền lương được đổi mới gắn tiền lương với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ năm 2008 đến 2012, tiền lương thực tế của công chức, viên chức bình quân tăng mỗi năm 12,5%, tiền lương của người lao động tăng bình quân hàng năm từ 15-17%.

Việc thành lập, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chứcĐoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong doanh nghiệp bước đầu có chuyển biến; phương thức, nội dung hoạt động được đổi mới bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng ở các loại hình doanh nghiệp góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của công nhân lao động.

Hệ thống pháp luật lao động tiếp tục được hoàn thiện; các thiết chế trong quan hệ lao động được phát huy.

Đã thành lập được một số Hội đồng người sử dụng lao động tại địa phương, tạo sự liên kết giữa các Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn, đến nay đã có 20 Hội đồng người sử dụng lao động cấp tỉnh được thành lập; vai trò đại diện cho người sử dụng lao động đã được thể hiện trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia đối thoại, tham vấn 3 bên, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Ban Bí thư của đã triển khai Kết luận số 96-KL/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, trong đó yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung đổi mới phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả; kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lao động, rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách pháp luật về việc làm, bảo hiểm xã hội, dạy nghề, tiền lương tối thiểu, an toàn và vệ sinh lao động phù hợp với Hiến pháp năm 2013; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động quốc gia; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức Công đoàn, chú trọng thành lập tổ chức Công đoàn và phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động…

Bùi Kiên

Số lần đọc: 1880
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan