Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
11.03.2015
Chiều ngày 09/3/2015, đồng chí Lê Văn Thi - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết tình hình đầu tư phát triển đảo Phú Quốc năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 (ảnh). Cùng tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thanh Nghị - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc; lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Phú Quốc.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe: đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc trình bày báo cáo tóm tắt tình hình đầu tư phát triển đảo Phú Quốc năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi phát biểu kết luận hội nghị, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý đầu tư phát triển đã chỉ đạo thực hiện đạt những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện Phú Quốc đạt 2.751 tỷ đồng, tăng 26,78% so với năm 2013, vượt 1,75% kế hoạch; lượng khách du lịch tăng 40,75%, vượt 17,21% kế hoạch, trong đó khách quốc tế tăng 32,43%; thu ngân sách 1.003 tỷ đồng, tăng 2,13% và vượt 4,12% kế hoạch. Tuy nhiên, công tác quy hoạch, quản lý đất đai vẫn còn một số hạn chế; công tác phối hợp xử lý các vướng mắc giữa Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo với các ngành và UBND huyện từng lúc chưa chặt chẽ, nhất là đối với công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, bố trí tái định cư để nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

Để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi yêu cầu Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo cần quan tâm tập trung:

+ Tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, gắn phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch ngành và một số quy hoạch chi tiết.

+ Phối hợp với UBND huyện Phú Quốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai đầu tư các dự án lớn, trong đó có dự án đầu tư Cảng Hành khách quốc tế Dương Đông, Vườn bách thú ngày và đêm.v.v…; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để nhà đầu tư triển khai dự án.

+ Tích cự tuyên truyền, tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với nhiều hình thức, nhất là thông qua việc chuẩn bị tổ chức sự kiện Năm Du lịch quốc gia vào năm 2016 tại Kiên Giang để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là đối với Phú Quốc.

Ban Giám đốc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo cần tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp với các ngành và địa phương để kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo đề xuất với UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời nâng lên tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, phát huy sự sáng tạo của các cá nhân nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị./.

Huỳnh Bích

Số lần đọc: 725
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan