Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
19.04.2014
Thực hiện Quyết định 317/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”. Ngày 17 tháng 4 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa thực hiện đề án theo Quyết định 317 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển, đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Góp phần đào tạo nguồn nhân lực bổ sung cho các cơ sở y tế thuộc các huyện đảo, xã đảo, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bổ túc đội ngũ bác sỹ về y học biển để có đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc thù biển cho Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc và Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải và các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện ven biển của tỉnh. Đối với các xã đảo độc lập trên biển như: xã Thổ Châu, Hòn Thơm, huyện Phú Quốc; xã Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du, huyện Kiên Hải; xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên; xã Sơn Hải và Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương đạt 100% xã có trạm y tế, trong đó 50% xã đạt tiêu chí chuẩn y tế cho vùng biển, đảo theo tiêu chí của Bộ Y tế ban hành; Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc đạt bệnh viện hạng 2 và Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải có khả năng triển khai thực hiện một số kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2.

Đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc trở thành trung tâm thu nhận và điều trị bệnh đặc thù biển, đồng thời hỗ trợ về công tác chuyên môn cho các trạm y tế xã đảo độc lập trên biển. Xây dựng 01 mô hình trợ giúp y tế từ xa - telemedicine từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc. 100% người lao động trên các tàu biển và tàu vận tải biển có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe và biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu.

Phạm vi triển khai của kế hoạch gồm 17 xã đảo thuộc 04 huyện: Phú Quốc 10 xã; Kiên Hải 04 xã; Hà Tiên 01 xã và huyện Kiên Lương 02 xã./.

Minh Hoàng

Số lần đọc: 876
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan