Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
09.05.2014
Là một trong những nội dung quan trọng được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang – Lâm Hoàng Sa báo cáo với đoàn giám sát của Ủy ban Dân tộc Quốc hội tại buổi làm việc diễn ra chiều 7-5 vừa qua. Trước đó, đoàn giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do ông Sơn Phước Hoan – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội đã đi khảo sát thực tế tại một số địa phương.
Đường về xã nông thôn mới Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp (ảnh – H.Anh).

Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 - 2013, tỉnh Kiên Giang đã huy động sự vào cuộc một cách tích cực của cả hệ thống chính trị. Từ đó tạo sự chuyển biến cơ bản về tư duy trong quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh mà người dân đóng vai trò chủ thể trong triển khai thực hiện Chương trình.

Đến nay, các địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới đã thực hiện các tiêu chí khá đồng bộ; cụ thể, hầu hết các xã đều đạt gần 10 tiêu chí, tăng 3,2 tiêu chí so với năm 2011 trước khi thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Riêng xã Tân Hiệp A và xã Mỹ Đức đạt 19 tiêu chí vào cuối năm 2013. Đặc biệt qua 3 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều chương trình, đề án phát triển và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, nhất là huy động nguồn lực tập trung xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được 3.208 km đường giao thông nông thôn, đạt 45,28%. 78% xã có trường mầm non; 118/118 xã có trạm y tế. Hệ thống cấp nước sạch và hợp vệ sinh cung cấp cho 91,6% hộ dân nông thôn. Bên cạnh đó đã triển khai hỗ trợ nhiều mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương, tạo điều kiện cho người tham gia mô hình vay vốn để thực hiện các mô hình qua đó góp phần đổi mới nhanh bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kiên Giang phấn đấu đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có 18/35 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 17 xã còn lại đạt từ 15 đến 18 tiêu chí. Huyện Tân Hiệp đạt tiêu chí huyện Nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, Kiên Giang có kiến nghị với Chính phủ cần có cơ chế chính sách đầu tư phù hợp với đặc thù cùa vùng ĐBSCL; tăng tỷ lệ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước cho Chương trình xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn cơ chế huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới; có chính sách tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho Chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 910
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan