Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
14.01.2015
Ngày 12/01, tại UBND tỉnh, Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước khu vực V do Phó Kiểm toán trưởng Lữ Việt Thanh làm Trưởng đoàn đã đến công bố quyết định kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đã tham dự hội nghị (ảnh).

Theo kế hoạch, Kiểm toán Nhà nước khu vực V sẽ kiểm tra tại các Sở như: Lao động – Thương binh và Xã hội; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Cục Thuế và các địa phương như: An Biên, Phú Quốc, Tân Hiệp, Hà Tiên, Rạch Giá, Kiên Lương, Châu Thành, U Minh Thượng và Giồng Riềng. Thời gian kiểm tra là 10 ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tích cực phối hợp với Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán, tham mưu đề xuất các giải pháp để thực hiện các kiến nghị chưa hoàn thành./.

Đỗ Xuân

Số lần đọc: 791
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan