Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
15.04.2015
Chiều ngày 14/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp thông qua Chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp.
Phiên họp thông qua dự thảo Chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc nghiên cứu, xây dựng nội dung Chương trình hành động thực hiện tái cơ cấu kinh tế của tỉnh theo Quyết định số 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020, tuy nhiên cần tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế của tỉnh cùng với ý kiến góp ý của các cơ quan ban, ngành tỉnh và các huyện, thị, thành phố để bổ sung, hoàn chỉnh và trên tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, trong quá trình xây dựng nội dung bên cạnh việc bám sát quan điểm chỉ đạo của Chính phủ cũng cần chú ý phải xây dựng nội dung sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, phát huy và khai thác được những tiềm năng, lợi thế và thế mạnh của tỉnh như: Nông nghiệp, thủy sản, du lịch… nhất là đối với các giải pháp cần lựa chọn và đưa ra các giải pháp phù hợp và có tính khả thi cao, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển theo chiều sâu, bền vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới./.

Huỳnh Bích

Số lần đọc: 755
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan