Tin nóng
03.02.2015
Sáng ngày 03/02/2015, tại Khu di tích Ranh Hạt, ấp Ranh Hạt, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015).
Đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang trình bày diễn văn tại buổi lễ (ảnh: Thế Hạnh).

Đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang trình bày diễn văn tại buổi lễ, Ban Biên tập trân trọng trích đăng nội dung chính của bài phát biểu:

Kiên Giang là tnh nm ở tn cùng phía Tây Nam ca Tquc. Lch s hình thành và phát trin ca Đng b Kiên Giang gn lin vi s hình thành, phát trin và trưng thành ca Đng ta. Sau khi Đng Cng sn Vit Nam ra đi, cui năm 1932, tại nơi chúng ta đang đứng đây, Chi b Ranh Ht (xã Vĩnh Thun) đưc thành lp, là chi bộ đu tiên ca Đng bộ Kiên Giang ngày nay. Tiếp đó, năm 1933, mt số chi b cũng ln lưt ra đi, như: Vĩnh Phú, Ninh Qui; năm 1934, có Chi bộ Vĩnh Qui, Bàu Sàng; năm 1935, có Chi bộ Vĩnh Phong…

Qua quá trình đu tranh cách mng, cy các cp trong tnh đã dn dn đưc hình thành như: Quy Phưc Long (1936), Quny Châu Thành tnh Rch Giá (1939),... Đặc bit là tháng 01/1941, Tnh y lâm thi tnh Rch Giá đưc thành lp, đánh du mc trưng thành vưt bc về mt t chc ca Đng b.

Mới hình thành, s lưng đng viên còn ít và gp rt nhiu khó khăn, gian khổ, nhưng Đng bộ đã kiên cường, thng nht lãnh đo nhân dân trong tnh kp thi cùng cả nưc tng khi nghĩa Tháng 8-1945 thành công; tiếp đó, bưc vào cuc kháng chiến trưng kỳ 30 năm chng thc dân Pháp và đế quc M, giành thng li vẻ vang. Sau ngày toàn thng 30-4-1975, toàn Đảng bộ có hơn 4.000 đảng viên, với hơn 300 chi bộ cơ sở, 10 đảng bộ huyện thị; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc còn nhiều khó khăn. Trong khi đó Đng b, quân, dân trong tnh phải đương đu vi cuc chiến tranh biên gii, kiên cưng bo vệ vng chc đc lp, chquyn ca đt nưc; làm tròn nghĩa v quc tế cao c, cùng với cả nước từng bước tiến hành công cuc đi mi đt nhiu thành tu to ln. Đến nay, toàn Đảng bộ có 20 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trong đó có 15 đảng bộ huyện, thị, thành phố, 835 tổ chức cơ sở đảng, 47.825 đảng viên, tăng 11 lần so với năm 1976, chiếm 2,67% so với dân số, trong đó đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm là 6.790 đảng viên, chiếm 14,19% so với tổng số đảng viên trong Đảng bộ.

Tự hào về sự vĩ đi ca Đng Cng sn Vit Nam trong chng đưng 85 năm qua, chúng ta cũng tự hào về Đng b và nhân dân Kiên Giang qua 9 k đi hi, Đng b đã lãnh đo nhân dân trong tnh ra sức thc hin chủ trương, nghị quyết ca Đng, góp phn xng đáng vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lch sử ca Đng ta, như Chủ tch Hồ Chí Minh đã khng đnh là c mt pho lch s bng vàng. Đng b Kiên Giang tự hào đã góp mt phn công sc, tô thm nhng trang s trong pho lch sửbng vàng đó. Tri qua quá trình lãnh đo cách mng, Đng bộ đã đúc kết mt s bài hc và kinh nghim quý báu:

Một là- Phi quán trit và thc hin tt đưng li, chủ trương, nghị quyết ca Đng, ca cp trên; đng thi phi sâu sát, nm vng tình hình thc tế trong từng thời gian để có th vn dng sát hp, đt hiu qu cao.

Hai là- Trong tình hung nào cũng phi giữ vng lập trường tư tưởng cách mạng tiến công, tăng cường củng cố, phát triển hệ thống tổ chức cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trên các lĩnh vực.

Ba là- Các cấp ủy và cán bộ ch cht nói riêng, cán b, đng viên nói chung phi tht sự là trung tâm đoàn kết; chp hành nghiêm sự phân công và kỷ luật ca Đng, luôn tiên phong, gương mu trong công tác, sn sàng chiến đu, hy sinh vì đất nước, vì nhân dân mi lãnh đo đưc nhân dân, mi phát đng đưc phong trào cách mng.

Bốn là- Cách mng là sự nghip ca qun chúng; sc mnh, thành tựu, kết quả đạt được ca Đng bộ bt ngun từ sc mnh các phong trào hành động cách mạng ca qun chúng nhân dân.

Năm là- Trải qua quá trình phát triển, trưởng thành và lớn mạnh từ khi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ đến nay, Đảng bộ luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự giúp đỡ rất nhiều mặt của các bộ, ngành Trung ương.

Nhân dịp lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5 cho 12 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong số 384 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh được nhận Huy hiệu Cao niên tuổi Đảng đợt này./.

Thế Hạnh (ghi)

Số lần đọc: 1773
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan