Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
27.12.2013
Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Kiên Giang vừa báo cáo và được UBND tỉnh thông qua đề án khoanh vùng cấm và tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó sẽ có 97 địa điểm và mỏ cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong thời hạn từ nay đến năm 2020.

Theo đó, khu vực cấm hoạt động khoáng sản được xác định theo các tiêu chí: Là khu vực đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; khu vực đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hoặc quy hoạch đất rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất; khu vực quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng – an ninh; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin liên lạc.

Còn khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được khoanh định dựa theo các yêu cầu: Yêu cầu về quốc phòng – an ninh; bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đang được xem xét công nhận hoặt phát hiện trong quá trình thăm dò khoáng sản và khu vực phòng, tránh, khắc phụ hậu quả thiên tai.

Cụ thể, về đá vôi cấm khai thác tại các mỏ: Núi Đá Dựng, Thạch Động, Ba Hòn, Chùa Hang, Hòn Phụ Tử - Đá Lửa, núi Bà Tài, hòn Lô Cốc, Hang Tiền, núi Bãi Voi, hang Cây Ớt, mỏ đá vôi cạnh núi Sơn Trà… Đá xây dựng cấm khai thác tại các địa điểm: Hòn Me, Hòn Đất, Hòn Tre… Than bùn cấm hoàn toàn tại huyện U Minh Thượng.

Về hoạt động khai thác đá vôi để làm xi măng tại quần thể núi đá vôi huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang), tính đến thời điểm này có 08 công ty được cấp phép khai thác.

Trong đó lớn nhất có thể kể là: Công ty liên doanh xi măng Sao Mai được cấp phép khai thác tại các núi: Khoe Lá, Bãi Vôi, Cây Xoài với tổng trữ lượng được phép khai thác trong vòng 50 năm lên tới 130,2 triệu mét khối, công suất khai thác trung bình 2,5 triệu khối/năm. Kế tiếp là Công ty xi măng Hà Tiên II khai thác núi Trầu và núi Còm với tổng trữ lượng 32,3 triệu mét khối, công suất 1,7 triệu khối/năm… Ngoài ra, các công ty xi măng đều được phép khai thác thêm các mỏ đất sét cũng để làm nguyên liệu sản xuất xi măng./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 849
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan