Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
28.01.2015
Chiều 26-01, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 15 huyện/thị xã/thành phố tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014, giai đoạn 2011-2014, phương hướng năm 2015 và mục tiêu của giai đoạn 2016-2020.
Xã nông thôn mới Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp (ảnh – H.Anh).

Trong giai đoạn 2011-2014, tỉnh Kiên Giang đã huy động 6.000 tỉ đồng cho xây dựng nông thôn mới, chủ yếu là vốn ngân sách. Nguồn vốn này phần lớn đầu tư cho phát triển hạ tầng nông thôn, thuỷ lợi, trường học, nhà văn hoá…

Cụ thể, đã xây dựng được gần 4000 km đường giao thông nông thôn, 98% số xã trong đất liền đạt có đường ô tô đến trung tâm, tỉ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 95%. Đến nay, các địa phương đã xây dựng được trên 200 hợp tác xã nông nghiệp và gần 250 mô hình kinh tế. Từ đó đã góp phần gia tăng thu nhập của người dân nông thôn từ 23 triệu đồng năm 2011 lên trên 34 triệu đồng năm 2014, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5% - 2% năm.

Riêng năm 2014 là năm mà Kiên Giang đạt được nhiều thành công trong xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 12 năm 2014, có 9 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó có 2 xã đã công bố, 4 xã đang chuẩn bị thẩm định và 3 xã đang làm thủ tục.

Trong tổng số 118 xã của tỉnh thì trung bình đã đạt 11 tiêu chí (tăng gần 6 tiêu chí so với lúc mới triển khai, riêng 35 xã điểm đã tăng từ 8 đến 9 tiêu chí). Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, đây là thành quả cách mạng nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân nông thôn được thụ hưởng. Vì vậy, cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng phục vụ cho sản xuất, quan trọng nhất là mức sống của người dân phải được nâng lên.

Trong năm 2015, Kiên Giang phấn đấu sẽ có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Tân Hiệp sẽ trở thành huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay các tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường tỉnh ta đạt thấp. Toàn tỉnh chỉ mới có 9 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, 25 xã đạt tiêu chí trường học và 28 xã đạt tiêu chí về môi trường.

Trong khi đó, hiện nay việc huy động nguồn lực cho các tiêu chí này gặp không ít khó khăn, vì vậy nhiều địa phương đã có kiến nghị hạ mức tiêu chí cho phù hợp. Trước thực trạng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Thi khẳng định, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên liên tục. Chính vì thế, các cơ quan chức năng cần tập trung huy động nguồn lực, để tiếp tục đầu tư cho xây dựng nông thôn mới một cách có tập trung, trọng tâm trọng điểm, không đầu tư dàn trải, điều chỉnh tiêu chí không có nghĩa là hạ thấp tiêu chí.

Tại hội nghị, Kiên Giang cũng đã đề ra mục tiêu cho giai đoạn 2016 – 2020 toàn tỉnh sẽ có 41 xã đạt 12 tiêu chí trở lên, sẽ có 2 huyện là Gò Quao và Vĩnh Thuận đạt tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 59 xã đạt và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 924
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan