Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
29.07.2014
Hôm nay, ngày 29/7/2014, tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo khoa học Đề tài đê biển Vịnh Rạch Giá – Kiên Giang, do ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, với sự có mặt của Giáo sư - Tiến sĩ Tăng Đức Thắng, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Giáo sư - Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các nhà khoa học, các ban, ngành, đoàn thể và địa phương có liên quan.
Toàn cảnh Hội thảo khoa học Đề tài tuyến đê biển Rạch Giá - Kiên Giang.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước thuộc nhóm Đề tài "Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng tuyến đê biển Vịnh Rạch Giá - Kiên Giang".

Nội dung của hội thảo, được nghe các báo cáo của nhóm đề tài về: Giải pháp xây dựng tuyến đê biển, dự báo diễn biến hình thái trước và sau khi xây dựng tuyến đê; Tác động của tuyến đê biển đến kiểm soát lũ, mặn và cấp nước trong khu vực; Tác động của tuyến đê biển đến kinh tế, xã hội và môi trường trong khu vực; Tác động của tuyến đê biển đến nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và rừng ngập mặn trong khu vực.

Mô hình dự kiến 03 phương án tuyến đê biển Rạch Giá - Kiên Giang trong đề tài.

Theo đó, đề tài đưa ra 03 phương án (PA) tuyến đê biển: PA 1, nối thẳng từ Hòn Đất qua Xẻo Quao, chiều dài 30 km; PA 2: tuyến ngắn gãy khúc từ Hòn Đất - Hòn Tre - Xẻo Quao chiều dài toàn tuyến 31,8 km; PA 3: là tuyến kéo dài từ Hòn Chông - Hòn Tre - Xẻo Quao, tổng chiều dài 47,5 km.

Mục tiêu của hội thảo là đánh giá kết quả nghiên cứu báo cáo đề tài trong việc xây dựng tuyến đê biển và đánh giá được những tác động tích cực và những hạn chế của dự án tới môi trường, hệ sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội. Hội thảo được rất nhiều ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương về nội dung đề tài khoa học này. Khi thống nhất, đề tài đưa vào thực hiện sẽ khắc phục được tình trạng xâm nhập mặn; hạn chế nước biển dâng do biến đổi khí hậu; đồng thời đưa ra giải pháp vùng dự trữ nước ngọt ven biển cho Vịnh Rạch Giá, hạn chế xói lở, tạo ra bãi bồi ven biển, liên kết du lịch sinh thái trong vùng dự án... nhằm góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang trong tương lai./.

Thành Nghĩa

Số lần đọc: 915
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan