Tin nóng
24.01.2018
Chiều 18-1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và dự kiến Chương trình công tác năm 2018 (ảnh); đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.
đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. 

 Đoàn ĐBQH tỉnh có 8 vị (3 đại biểu Trung ương và 5 đại biểu địa phương), trong đó có 3 vị ĐBQH hoạt động chuyên trách và 5 ĐBQH hoạt động kiêm nhiệm. Trong năm 2017, các vị ĐBQH tỉnh đã tham gia biểu quyết 18 dự án luật và 21 Nghị quyết, góp phần và thành công chung của chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2017. Trong năm, Đoàn ĐBQH thực hiện giám sát 2 chuyên đề tại địa phương; cử ĐBQH tham gia cùng 6 Đoàn giám sát của các cơ quan của Quốc hội tại địa phương và giám sát tại các kỳ họp của Quốc hội. 


    Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản tại các kỳ họp Quốc hội và qua thực hiện giám sát tại địa phương, tình hình thực tế của đất nước, các ĐBQH đã có nhiều ý kiến đóng góp vào các nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tại các kỳ họp Quốc hội trong năm, các vị ĐBQH đã có 2 ý kiến phát biểu thảo luận tại Đoàn; 8/8 ĐBQH phát biểu 55 lượt ý kiến tại thảo luận ở Tổ vào 26 nội dung theo chương trình kỳ họp; 9 lượt ĐBQH phát biểu thảo luận tại hội trường, với 13 lượt ý kiến vào 12 nội dung theo chương trình kỳ họp. Có 2/8 ĐBQH chất vấn 4 lượt đối với các thành viên Chính phủ xung quanh các vấn đề bức xúc của vùng và địa phương như: Việc chuyển biên chế giáo viên thành hợp đồng; tiến độ đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ; việc liên kết trong tiêu thụ nông sản cho nông dân; xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam…


    Năm 2018, Đoàn ĐBQH sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành và nhân dân về các dự án luật sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và thứ 6 theo Nghị quyết số 34/2017/QH14; tiến hành 2 cuộc giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về dạy nghề, giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng sẽ giám sát theo ủy quyền và tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. 


    Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao các hoạt động của ĐBQH tỉnh trong năm 2017; đồng thời bàn các giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; kiến nghị Quốc hội hướng dẫn, ban hành quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, năm 2017, các ĐBQH tỉnh đã có nhiều cố gắng làm tốt chức năng, vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là tích cực trong công tác xây dựng pháp luật; đóng góp ý kiến, chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội; thực hiện tốt các hoạt động giám sát; tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và trả lời đơn thư của công dân… Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, năm qua, hoạt động của Đoàn ĐBQH vẫn còn một số hạn chế như: Các ĐBQH tỉnh chưa thu xếp để tiếp xúc cử tri đầy đủ, tại nhiều địa phương; việc xử lý, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm… 


    Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ Đoàn ĐBQH lấy kiến góp phần xây dựng các dự án luật một cách sâu rộng, hỗ trợ công tác giám sát. Đề nghị các vị ĐBQH tỉnh thực hiện tốt, có hiệu quả giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH, thực hiện giám sát theo ủy quyền và tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, trọng tâm qua tiếp xúc là nắm được tâm tư, nguyện vọng, giải quyết nhu cầu chính đáng của cử tri. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Đoàn ĐBQH thực hiện tốt Quy chế phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo chức năng, quyền hạn…/.

Quốc Trinh

Số lần đọc: 2592
Website Kiên Giang
Tin liên quan