Tin nóng
13.04.2014
Xã Tân Hiệp A (huyện Tân Hiệp) là một trong 2 xã đầu tiên của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Xã Tân Hiệp A nằm phía Bắc Quốc lộ 80, diện tích tự nhiên 4.016,97 ha, chiếm 9,5% diện tích đất tự nhiên của huyện Tân Hiệp, diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 84,28%; xã có 6 ấp gắn liền với 6 hợp tác xã nông nghiệp; xã có 2.855 hộ với 15.184 nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi chiếm 60%, trong đó: 4.447 nam, 4.703 nữ.

Hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Chính phủ phát động tại Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 28/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015; Kế hoạch phát động thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của UBND huyện Tân Hiệp; Đảng ủy xã Tân Hiệp A đã họp và ban hành Nghị quyết về xây dựng xã thành xã nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ phát động thi đua và đăng ký giao ước thi đua với nội dung cụ thể, đó là xã phấn đấu thực hiện hoàn thành 16 phần việc; ấp và tổ nhân dân tự quản phấn đấu hoàn thành 12 phần việc và hộ gia đình phấn đấu hoàn thành 15 phần việc; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị theo chức năng nhiệm vụ tham gia vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng thi đua thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Sau 3 năm thực hiện quyết liệt, xã Tân Hiệp A đã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, theo thang điểm quy định đạt được như sau:

Tiêu chí 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, xã đã xây dựng quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã triển khai thực hiện, đạt 100%.

Tiêu chí 2: Giao thông, bằng nhiều nỗ lực vận động, thực hiện, tiêu chí này đạt 93,43%.

Tiêu chí 3: Thủy lợi, đạt 62,41%.

Tiêu chí 4: Điện, đạt 100%.

Tiêu chí 5: Trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), đạt 73%.

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa đạt yêu cầu.

Tiêu chí 7: Chợ nông thôn, đạt 80%.

Tiêu chí 8: Bưu điện, đạt 90%.

Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư, đạt 91,42%.

Tiêu chí 10: Thu nhập, đạt 100%.

Tiêu chí 11: Hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 tỷ lệ 3,05%, đạt 100%.

Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, đạt: 92%.

Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất, đạt 76%.

Tiêu chí 14: Giáo dục, đạt 94,8%.

Tiêu chí 15: Y tế, đạt 95%.

Tiêu chí 16: Văn hóa, đạt 90%.

Tiêu chí 17: Môi trường, đạt 80%.

Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, đạt 70,83%.

Tiêu chí 19: An ninh, trật tự xã hội, đạt 95%.

Có rất nhiều yếu tố tạo nên sự thành công trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Hiệp A, sau đây là một số yếu tố rút ra qua quá trình thực hiện phong trào:

Một là, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã với việc ban hành Nghị quyết rất rõ ràng, cấp ủy thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng xã nông thôn mới do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, UBND xã thành lập Ban Quản lý (BQL) xây dựng nông thôn mới do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý; tại các ấp thành lập Ban Vận động, phát triển (BVĐPT) do Bí thư chi bộ làm Trưởng ban, ngoài ra còn thành lập Ban giám sát các công việc; thành viên BCĐ, BQL xuống địa bàn ấp cùng BVĐPT vận động, phát động rộng rãi trong nhân dân đăng ký thi đua thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Hai là, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội chung sức xây dựng nông thôn mới và đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Ba là, có đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong toàn xã với sự nhiệt tình, tâm huyết vì lợi ích của nhân dân, có trình độ chuyên môn, năng lực vận động quần chúng và tổ chức thực hiện phong trào khá bài bản.

Bốn là, xây dựng kế hoạch sát đúng, có tính khả thi cao; tổ chức thực hiện kế hoạch bài bản; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiên tiến trong toàn xã tạo sức lan tỏa rộng.

Năm là, phát huy mạnh mẽ yếu tố lực lượng sản xuất, phong trào thi đua ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất (giống mới, đưa máy móc vào đồng ruộng, áp dụng công nghệ sinh học,...) tạo ra năng suất lao động cao, chi phí thấp, nâng cao thu nhập của người dân góp phần giảm nghèo bền vững; đây là yếu tố quan trọng làm thay đổi lực lượng sản xuất xã hội.

Sáu là, phát huy yếu tố đại đoàn kết dân tộc, tạo ra sức mạnh trong sản xuất và đời sống; giải quyết hài hòa giữa lợi ích tập thể, xã hội với lợi ích cá nhân, tạo động lực phát triển.

Bảy là, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính có liên quan tổ chức và cá nhân, là khâu đột phá tạo hình ảnh mới thân thiện trong quan hệ giữa chính quyền và người dân.

Xây dựng thành công xã nông thôn mới đã khó, duy trì và giữ vững các tiêu chí còn khó khăn hơn. Vì vậy Đảng ủy và UBND xã Tân Hiệp A đã có kế hoạch để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đảm bảo tính bền vững, lâu dài./.

Hà Chiến

Số lần đọc: 1902
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan