Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
20.01.2014
Tin từ Sở y tế Kiên Giang trong năm 2013 vừa qua, hầu hết các bệnh truyền nhiễm gây dịch đều giảm mạnh cả về số cas mắc và số cas tử vong.

Cụ thể, bệnh sốt xuất huyết trong năm chỉ có 918 cas mắc, giảm 2.615 cas so với năm 2012; tay chân miệng có 1.263 cas mắc, giảm 1.700 cas. Các loại bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường nước, thực phẩm… đã giảm rõ rệt.

Đạt kết quả trên là do các ngành, địa phương đã thường xuyên thực hiện tốt công tác dự báo, dự phòng, quản lý dịch bệnh, đặc biệt là tuyên truyền để người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trang bị kiến thức phòng, chống bệnh cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe của Kiên Giang hiện đã mở rộng từ tỉnh đến cơ sở với trên 3.470 cộng tác viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tiếp cận người dân để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ còn phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sản xuất bản tin sức khỏe, tài liệu tuyên truyền và tăng cường hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng… để hướng dẫn kiến thức phòng bệnh cho nhân dân./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 829
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan