Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
28.07.2017
Chiều ngày 26/7, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Ngoại vụ, Công Thương, Y tế và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang, có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Ngài Kawque Junichi, Tổng Lãnh sự Nhật bản làm Trưởng đoàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tiếp Ngài Kawque Junichi - Tổng Lãnh sự Nhật Bản.

Hai bên trao đổi trên tinh thần hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và có nhiều kết quả rất đáng kể giữa Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Kiên Giang, một số công trình viện trợ, đầu tư hợp tác sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực trên địa bàn của tỉnh có lợi nhuận rất cao, giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động của địa phương, như Công ty Trách nhiệm hữu hạn thủy sản AOKI đã liên doanh với Công ty Cổ phần thủy sản Kiên Hùng xây dựng nhà máy chế biến thủy sản có tổng mức đầu tư hơn 4 triệu USD tại xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Tại huyện đảo Phú Quốc đang triển khai dự án xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thảy tổng nguồn vốn đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Kiên Giang một số dự án thuộc chương trình dân sinh - xã hội không hoàn lại phục vụ nhu cầu dân sinh trị giá hàng tỷ đồng.
    Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tầm quan trọng chiến lược giữa Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ hợp tác, hội nhập khu vực sẽ mở rộng hơn nữa trong tương lai; về phía tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các công ty, nhà kinh doanh của Nhật đầu tư tại tỉnh. Ngài Kawque Junichi rất phấn khởi được nhà nước Việt Nam rất quan tâm và hài lòng khi các công ty, nhà đầu tư Nhật Bản trong thời gian qua có nhiều thuận tiện và đạt kết quả tốt; tương lai và triển vọng hợp tác sẽ tăng cường phát triển hơn nữa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

Tô Dân

Số lần đọc: 336
Theo Website Kien Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan