Tin nóng
03.11.2023
(KGO) - Giai đoạn 2021-2023, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang có trên 500 mô hình được công nhận cấp cơ sở, trong đó 78 mô hình đạt cấp khối và 76 mô hình đạt cấp tỉnh trên các lĩnh vực.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang Trần Chí Viễn phát biểu tại hội nghị.

Sáng 31-10, Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết, biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang Trần Chí Viễn đánh giá cao hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về công tác dân vận khéo trong tình hình mới.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang đề nghị cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc thường xuyên tổ chức bồi dưỡng phương pháp công tác dân vận và “Dân vận khéo” cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức, tinh thần và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, rèn luyện, nâng cao ý thức, phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phát huy cao độ tính tiền phong, gương mẫu, phải linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo, xác định đúng, trúng các công việc cấp bách và cần thiết để xây dựng phong trào có hiệu quả. Xác định công tác dân vận, “Dân vận khéo” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ là hạt nhân trực tiếp lãnh đạo tiến hành công tác dân vận, cho nên từng cấp ủy phải đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể cho từng thời gian nhất định, giao trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể cùng thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”...

Đồng chí Trần Chí Viễn (thứ năm, từ trái qua) trao giấy khen cho các tập thể mô hình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2023.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quý III năm 2023 nhận giấy khen của Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Theo Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang, qua 3 năm triển khai thực hiện (2021-2023), cấp ủy các cơ sở Đảng đã khen thưởng 322 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu. 

Các mô hình “Dân vận khéo” từng bước được củng cố và phát triển ở các lĩnh vực, đa dạng về nội dung, hình thức, có tác dụng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra…

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang quyết định công nhận 78 mô hình, điển hình đạt tiêu chí “Dân vận khéo” cấp đảng ủy khối, giai đoạn 2021-2023.

Đảng ủy tặng giấy khen 7 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2023; 19 tập thể mô hình và 2 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2023.

Ngoài ra, Đảng ủy cũng tặng giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quý III năm 2023.

Tin và ảnh: TÂY HỒ

Số lần đọc: 657
Báo Kiên Giang
Tin liên quan