Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
12.02.2015
Chiều ngày 11/02/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 09/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), đồng chí Lê Khắc Ghi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị (ảnh).

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, huyện Giang Thành và huyện Kiên Lương; đại diện lãnh đạo UBND và Văn phòng UBND các huyện, thị, thành phố.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Huỳnh Thanh, Giám đốc Sở Tư pháp trình bày Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị về các vấn đề trọng tâm xin ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, khẩn trương việc tổ chức lấy ý kiến người dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai việc lấy ý kiến phải đảm bảo được tiến hành rộng rãi, công khai, khoa học, đúng tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm; cần tập trung lấy ý kiến liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), cần tích cực phát huy vai trò, huy động các thành viên tham gia; các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Dự thảo để kịp thời phục vụ việc lấy ý kiến đóng góp và đăng tải với hình thức, thời lượng phù hợp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động được trí tuệ của nhân dân, đảm bảo việc thể hiện nguyện vọng và tạo sự đồng thuận của nhân dân./.

Xuân Nghi

Số lần đọc: 782
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan