Tin nóng
12.02.2015
Chiều ngày 11/02/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 09/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), đồng chí Lê Khắc Ghi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị (ảnh).

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, huyện Giang Thành và huyện Kiên Lương; đại diện lãnh đạo UBND và Văn phòng UBND các huyện, thị, thành phố.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Huỳnh Thanh, Giám đốc Sở Tư pháp trình bày Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị về các vấn đề trọng tâm xin ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, khẩn trương việc tổ chức lấy ý kiến người dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai việc lấy ý kiến phải đảm bảo được tiến hành rộng rãi, công khai, khoa học, đúng tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm; cần tập trung lấy ý kiến liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), cần tích cực phát huy vai trò, huy động các thành viên tham gia; các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Dự thảo để kịp thời phục vụ việc lấy ý kiến đóng góp và đăng tải với hình thức, thời lượng phù hợp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động được trí tuệ của nhân dân, đảm bảo việc thể hiện nguyện vọng và tạo sự đồng thuận của nhân dân./.

Xuân Nghi

Số lần đọc: 1825
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan