Tin nóng
08.07.2014
Sáng 07-7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khoá VIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 12. Đây là kỳ họp giữa năm có nhiều nội dung quan trọng.
Phó Chủ tịch Lê Khắc Ghi báo cáo tại kỳ họp (ảnh – H.Anh).

Trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND tỉnh sẽ nghe bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII. Thay mặt Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, ông Lê Khắc Ghi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Lê Thị Minh Phụng - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Ông Trần Hữu Nghị - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII; UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 10 (12-2013) và phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với HĐND, UBND tỉnh.

Buổi chiều, Kỳ họp sẽ nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế biển; báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cục Thi hành án dân sự báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Ngoài ra, Thường trực HĐND và UBND tỉnh thông qua 13 tờ trình; 4 ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra. Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá VIII dự kiến sẽ làm việc trong 3 ngày. Ngày mai 8/7, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 1980
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan