Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
31.03.2015
Chiều ngày 27/3 vừa qua, tại huyện Phú Quốc, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, UBND tỉnh Kiên Giang và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ: Triển khai các nhiệm vụ từ góc độ khoa học xã hội và nhân văn.
Quang cảnh hội thảo

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các nhà khoa học, lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cho rằng: Mặc dù rất có tiềm năng song trong thời gian qua vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; liên kết hợp tác trong nội bộ vùng, giữa vùng với các nước, các tỉnh trong cả nước còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer. Cùng với đó là chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, lao động còn thiếu, nhất là lao động có tay nghề; tác động về môi trường và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là những khó khăn, thách thức lớn đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề bức xúc về khoa học xã hội và nhân văn và phát triển bền vững của vùng ĐBSCL; thống nhất về cách thức đặt hàng, đề xuất nghiên cứu, cách thức triển khai, cơ chế phối hợp giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, UBND các tỉnh, thành phố trong khu vực, các trường đại học và viện nghiên cứu trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã đề nghị các nhà khoa học của 2 cơ quan tiến hành rà soát đánh giá hiệu quả về đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ, đồng thời đánh giá lại mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình liên kết kinh doanh dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, phát triển du lịch... Qua đó, đề xuất những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, chính sách phục vụ cho việc phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong thời gian tới./.

Song Huỳnh

Số lần đọc: 741
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan