Tin nóng
07.10.2016
Ngày 03-10-2016, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ký ban hành Công văn số 192-CV/TU về việc lãnh đạo thực hiện vận động, xây dựng “Quỹ vì người nghèo” và hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đại diện tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo - Ảnh tư liệu

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt một số công việc sau đây: Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo thực hiện vận động, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; chỉ đạo các ngành chức năng, các doanh nghiệp, ủy ban nhân dân các cấp tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2016, để chăm lo cho người nghèo, đi đôi với tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và ý chí tự vươn lên của người nghèo để thoát nghèo bền vững.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc của việc vận động, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, kịp thời đăng tin, bài về các tập thể tiêu biểu, gương điển hình người tốt, việc tốt trong thực hiện, hưởng ứng đóng góp “Quỹ vì người nghèo” để cổ vũ, động viên kịp thời.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các đoàn thể, hội quần chúng, các ban ngành liên quan thực hiện tốt việc vận động, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, nhất là Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động cộng đồng xã hội trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng; phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh tự nguyện tham gia đóng góp 01 ngày lương ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”. Lãnh đạo chặt chẽ việc quản lý và sử dụng đúng mục đích “Quỹ vì người nghèo”, không để xảy ra tiêu cực./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 2364
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan